Звіт голови районної ради

Звіт голови Долинської районної ради за 2019 рік

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. Районна рада, як колегіальний орган, представляє спільні інтереси територіальних громад Долинського району. Тому все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної праці кожного депутата, постійних комісій, президії районної ради, сесійної діяльності, роботи виконавчого апарату районної ради, співпраці з районною державною адміністрацією та місцевими радами, керівниками підприємств, господарств та установ району, громадських організацій.
Перш за все, у звітному періоді, і я особисто, і депутатський корпус прагнули бути відкритими до людей з їхніми проблемами, стояти на захисті їхніх прав і свобод.
Разом ми прагнули організувати роботу так, щоб якомога повніше та ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені чинним законодавством, і головне – компетентно приймати відповідні рішення.
Сьогодні хотіла б проаналізувати, що вдалося зробити позитивного, і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.
Діяльність районної ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району.

Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2019 році були:

– прийняття низки районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного розвитку Долинського району та їх вчасне фінансування;
– впровадження нових форм співпраці з територіальними громадами, використовуючи можливість співфінансування;
– забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району та інше.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна діяльність, яка складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій та узгоджується президією. Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні роботи сесій районної ради. Депутати мають можливість завчасно отримати необхідні матеріали в повному обсязі, що забезпечує прозорість дій ради. Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» проєкти рішень заздалегідь розміщуються на офіційному вебсайті районної ради та попередньо вивчаються і обговорюються на засіданнях постійних комісій. На пленарні засідання запрошуються керівники районних служб, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації.
Для забезпечення виконання вищезазначених напрямів роботи за період діяльності районної ради сьомого скликання відбулося 37 сесій, з них 17 позачергових, прийнято 569 рішень. За звітний період   2019 року  проведено  8  сесій,  з них 4 позачергових,   прийнято 94  рішення, у тому числі:

–  затвердження    та внесення змін до районного бюджету, звіт про його виконання – 11;
– затвердження районних програм та внесення змін до них – 22;
– виконання делегованих повноважень – 1 ;
– затвердження звітів керівників комунальних закладів та підприємств – 3  ;
– інші – 57 .

Районною радою за звітний період прийнято 8 районних програм, які охоплювали всі сфери життєдіяльності району. А саме:

Програма створення на базі Долинського  районного військового комісаріату територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019 рік.
Комплексна програма цільового забезпечення призову громадян України на строкову військову службу,  військову службу за контрактом, на навчальні збори, з питань мобілізації та приписки юнаків до призовної дільниці на території Долинського району на 2019-2021 роки.
Районна цільова програма територіальної оборони Долинського району на 2019-2020 роки.
Програма підтримки місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних повноважень у Долинському районі на 2019-2020 роки».
Районна програма поліпшення умов тримання в ізоляторі тимчасового тримання №3 ГУНП в Кіровоградській області затриманих і взятих під варту осіб на 2019-2020 роки.
Про затвердження районної Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Долинська центральна районна лікарня Долинської районної ради» на 2020-2021 роки».
Районна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на період до 2023 року.
Програма економічного і соціального розвитку Долинського району на 2020 рік.
Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу.
Бюджетні питання займали чільне місце в порядку денному пленарних засідань районної ради. Практично на кожній сесії розглядались питання виконання та коригування районного бюджету.
Хочу зупинитися на окремих цифрах звітного року.
Так, для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району, утримання приміщень у належному технічному стані, для проведення ремонтних робіт за рахунок надходжень з бюджетів усіх рівнів, використано 12754,6 тис. грн., в тому числі з державного бюджету, враховуючи залишок субвенції – 6312,8 тис. грн.; субвенції місцевих рад – 6154,6 тис. грн. та з районного бюджету – 287,2 тис. грн.
З метою забезпечення необхідного рівня медичної допомоги населенню району, на утримання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Долинської районної ради» профінансовано видатків на суму 2 575, 8 тис. грн.
Сума затверджених видатків на 2019 рік на утримання КЗ «Долинська центральна районна лікарня Долинської районної ради», з урахуванням змін, склала 34882,3 тис. грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції – 23164,2 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 9456,1 тис. грн. Хотілося б зазначити, що на заходи по забезпеченню інсуліном хворих на цукровий та нецукровий діабет, у зв’язку з недостатнім фінансуванням з державного бюджету, з районного бюджету додатково виділено 1369,7 тис. грн., або 69,7% від загальної потреби.
У 2019 році продовжено реалізацію проєкту «Будівництво Долинського групового водопроводу  водопостачання м. Долинська Кіровоградської області. Коригування проєкту», розпочатого у 2018 році, загальною кошторисною вартістю 24 004,070 тис. грн.
На реалізацію зазначеного проєкту у поточному році виділено 19185,422 тис.грн., в тому числі кошти районного бюджету –  у  сумі 300 тис. грн.
Для шкіл естетичного виховання дітей за рахунок коштів спеціального фонду придбано музичні інструменти на суму 45 тис. 580 грн., за рахунок коштів  спеціального і загального фонду районного бюджету придбано костюми для зразкового аматорського хореографічного ансамблю «Веселка» КЗ «Районний Будинок культури Долинської районної ради» на суму   209 тис.790 грн.
Звичайно, немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри різноманітність питань, переважна більшість з них стосувалася питань районного бюджету, економічного розвитку та соціальної сфери. І кожне рішення – це колективна праця місцевих рад району, депутатів всіх рівнів та органів виконавчої влади. Спільно нам вдалося забезпечити реалізацію цілого ряду пріоритетних завдань, передбачених програмою економічного та соціального розвитку та іншими районними програмами.  Своєчасно і оперативно здійснювався, при потребі, перерозподіл бюджетних призначень видаткової частини районного бюджету з тим, щоб головні розпорядники коштів змогли використовувати наявні фінансові ресурси для забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ.

Діяльність постійних комісій районної ради

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій районної ради, які згідно статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях постійних комісій.
Постійні комісії проводять свою роботу в тісній співпраці з структурними підрозділами  районної державної адміністрації, головними розпорядниками бюджетних коштів та органами місцевого самоврядування району.
Звітуючи сьогодні за рік роботи всієї районної ради, хочу відзначити належну роботу постійних комісій і їх керівників. Протягом  року проведено  38 засідань постійних комісій, на яких розглянуто 499 питань, прийнято 114 рішень, направлено 45 рекомендацій.
Зокрема, 7 засідань проведено постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, інвестицій, власності та приватизації (голова комісії Майборода В.В.), розглянуто 108 питань, прийнято 25 рішень, направлено 12 рекомендацій.
7 засідань проведено постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів (голова комісії Шевченко О.Г.), розглянуто 82 питань, прийнято 17 рішень, направлено 7 рекомендацій.
8 засідань проведено постійною комісією з соціальних та гуманітарних питань   (голова комісії Романченко Т.О.), розглянуто 104 питань, прийнято 26 рішення, направлено 9 рекомендацій.
8 засідань проведено  постійною комісією з питань діяльності ради, регламенту, законності, запобігання та протидії корупції  (голова комісії Салов Г.В.), розглянуто 99 питань, прийнято 24 рішення, направлено 9 рекомендацій.
8 засідань проведено постійною комісією з питань промисловості, комунального господарства, регуляторної політики, підприємництва та торгівлі (голова комісії Руденко К.В.) розглянуто 106 питань, прийнято 22 рішення, направлено 8 рекомендацій.
Рішення та рекомендації, що приймалися постійними комісіями районної ради, відповідали функціональним повноваженням кожної постійної комісії.
Окремою і основною ланкою роботи є депутатська діяльність. Саме вона забезпечує взаємозв’язок з населенням і тому виходить за рамки сесійної роботи.
Протягом звітного періоду більшість депутатів з усією відповідальністю ставилися до своїх депутатських обов’язків, регулярно відвідували засідання постійних комісій та пленарні засідання, брали активну участь в обговоренні, вивченні питань та підготовці проєктів рішень. Про небайдужість депутатів районної ради до вирішення питань громади району свідчить той факт, що у переважній більшості пленарних засідань брали участь від 60 до 70 відсотків депутатського складу, а запити та звернення, подані під час пленарних засідань, підтримувалися всіма депутатами та направлялися за належністю.
Загалом депутати підтримали звернення до Прем’єр-міністра України, Міністра інфраструктури України, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, народного депутата України Кузьменка А.І., що стосувалося вирішення питання ремонту автодороги Н-23 у Долинському районі у 2019 році.
Також підтримано депутатські запити депутата районної ради Собка М.О. до Долинського міського голови Тернавської В.В. та до керуючого санацією ДП «Дирекція КГЗКОР  з приводу будівництва очисних споруд на території Богданівської сільської ради.
Депутати районної ради, як представники інтересів територіальної громади, відстоюють і захищають інтереси відповідної громади, виконують доручення виборців в межах своїх повноважень, беруть активну участь у житті відповідної території. Разом з депутатами  проводяться заходи, направлені на зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери та комунального призначення. Напрацювання конструктивних ідей, творчий підхід до вирішення проблем дали певний позитивний результат у всіх сферах життя району.
Депутати районної ради беруть активну участь у громадських, районних та обласних заходах.
Так, представники депутатського корпусу брали участь  у засіданні Ради Регіонального розвитку Кіровоградської області та розширених засіданнях робочої групи з підготовки матеріалів до перспективного плану формування територій, на яких були розглянуті питання внесення змін до  Перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області та пропозиції щодо моделі адміністративно-територіального устрою Кіровоградської області.
Голови профільних постійних комісій районної ради є членами конкурсної комісії на право оренди майна спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл району.
Керівництво та депутати районної ради проводять виїзні наради для вирішення нагальних питань підвідомчих територій.
Депутати районної ради  продовжують активно долучатися до збору допомоги для військових, які захищають Україну в зоні проведення операції об’єднаних сил. Акція була започаткована районною радою та райдержадміністрацією спільно з волонтерами напередодні  Великодня та Дня захисника України. Ця допомога дуже важлива та необхідна землякам, які боронять незалежність, суверенітет та єдність України.
Районна рада, депутатський корпус співпрацюють з районною організацією ветеранів України, районною організацією Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районною спілкою воїнів-учасників антитерористичної операції та іншими  громадськими та ветеранськими організаціями щодо вирішення соціальних питань, лікування та реабілітації ветеранів, надання їм матеріальної  допомоги, призначення різних видів державної соціальної допомоги.
Депутати районної ради активно підтримують розвиток загальної середньої та професійно-технічної освіти в районі,  та беруть участь у заходах, які проходять у закладах освіти району. Як приклад, в лютому 2019 року на базі Долинського відділення ПТУ -36 пройшли перші пробні кваліфікаційні іспити  на підтвердження  учнями відповідного рівня, до складу журі були включені депутати районної ради, які професійно екзаменували учасників.
Відповідно до рішення районної ради від 13 червня 2007 року №183 «Про затвердження Положення про щорічну районну премію в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту» та розпорядження голови районної ради від 12.07.2019 року №20-гр та від 15.05.2019 року № 11-гр щорічною районною премією в номінаціях «Кращий працівник» та «Обдаровані діти та молодь» за суттєвий внесок у популяризацію галузі, значні досягнення у роботі з дітьми-переможцями конкурсів, змагань в галузях освіти, культури, молоді та спорту  27 вчителів і викладачів та 27 учнів – переможців нагороджено щорічною районною премією, яку за рішенням районної ради було збільшено у відповідному році.
Депутати районної ради та керівники територіальних громад в травні поточного року гідно представили Долинський район у  обласних змаганнях серед сільських, селищних голів і старост, депутатів рад, які третій рік поспіль проводить громадська організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» .
Відповідно до рішення районної ради від 29 квітня 2011 року №112, за особливі заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, здійсненні ефективної діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, за високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність, Почесною грамотою районної ради та районної державної адміністрації та грошовою премією у 2019 нагороджені:
Творчий колектив КЗ «Районний Будинок культури Долинської районної ради»;
Слівка Василь Дмитрович – керівник народного аматорського хорового колективу ветеранів війни та праці КЗ «Культурно-дозвіллєвий центр Долинської районної ради»;
Почапський Микола Кузьмич,  Черниш  Михайло Сергійович – ветерани праці до Дня людей похилого віку;
Коновальчук Сергій Борисович, депутат районної ради до Дня працівників сільського господарства;
Варенюк Леонід Борисович, Ворона Олександр Миколайович, Корнєва Людмила Вікторівна, Писаренко Галина Михайлівна – до Дня місцевого самоврядування.
Районна рада у 2019 році брала активну участь в організації та проведенні культурно-мистецьких заходів, що відбувалися в районі по відзначенню державних та  професійних свят  – це річниця Незалежності України, День Прапора, День Конституції України, День Збройних Сил України, День захисника України та ряду інших.

Діяльність виконавчого апарату Долинської районної ради

Відповідно до статті 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконавчий апарат ради покладено організаційне, правове, інформаційне та аналітичне забезпечення її діяльності.
Одним із напрямків роботи районної ради є правове забезпечення діяльності ради, організація правової роботи.
Працівниками виконавчого апарату районної ради постійно надавалась правова допомога місцевим радам, депутатам рад усіх рівнів, жителям району з питань застосування законодавства України у сфері місцевого самоврядування, управління спільною власністю територіальних громад сіл району, практична допомога депутатам по заповненню електронних декларацій та інше.

Взаємодія з органами місцевого самоврядування

У звітному періоді завданням ради було забезпечення продуктивної та результативної співпраці з органами місцевого самоврядування, підтримки місцевих ініціатив.
Районна рада була постійно представлена на засіданнях Координаційної ради  з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, засідання якої відбувалися у м. Кропивницький та у Світловодському районі, під час яких голови районних рад області переймали досвід у своїх колег щодо забезпечення ефективної діяльності об’єктів соціально – культурної сфери та благоустрою населених пунктів; розвитку туристичної галузі територій; діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації та реформування галузей охорони здоров’я, освіти, культури.

Забезпечення роботи з розгляду звернень громадян,
ведення особистого прийому громадян

Звернення громадян є найважливішою формою забезпечення зворотнього зв’язку між районною радою та громадянином, а інформація, що міститься в них, найчастіше слугує орієнтиром при прийнятті важливих рішень, що стосуються інтересів широких верств населення.
Прийом громадян головою та заступником проводився щоденно.
В основному на прийом до голови та заступника голови районної ради зверталися пенсіонери, чорнобильці, волонтери, учасники антитерористичної операції, їх рідні. У заявах та пропозиціях порушувались питання соціального захисту, аграрної політики та земельних відносин, поліпшення автобусного сполучення, надання матеріальної допомоги захисникам України та їх сім’ям, допомога на лікування.

Відкритість та гласність
у діяльності Долинської районної ради

Районною радою постійно приділяється увага щодо забезпечення відкритості, прозорості та гласності в організації діяльності районної ради, оперативному інформуванню населення щодо її діяльності в сесійний та міжсесійний періоди, доведенню до відома населення повідомлень про прийняті рішення та їх виконання, реагування на депутатські запити і звернення громадян.
На особливому контролі керівництва ради та її постійних комісій протягом звітного періоду перебували питання фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій. Так, на сесіях керівники підприємств і установ мали змогу прозвітувати про результати своєї роботи, а також висвітлити ті нагальні проблеми, які не можуть бути вирішені без підтримки депутатського корпусу ради.
З метою забезпечення доступу громадян до цієї інформації розроблено новий офіційний вебсайт районної ради, де оперативно оприлюднюються матеріали сесій, постійних комісій, тощо.
Відповідно до вимог сьогодення на сайті також існують рубрики: «Новини», «Доступ до публічної інформації»,«Поіменне голосування»,  «Проєкти рішень районної ради», «Електронні петиції», «Звернення депутатів районної ради».
Налагоджена співпраця з місцевими засобами масової інформації. Матеріали про діяльність районної ради, депутатського корпусу систематично висвітлюються на сторінках газети «Долинські новини» та оприлюднюються в ефірі Долинського районного радіомовлення.

Хочу подякувати всім депутатам районної ради, керівникам та депутатам органів місцевого самоврядування Долинщини за особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування,  за те, що ми вирішуємо реальні проблеми, які турбують наших виборців, за вашу небайдужість і готовність працювати на благо громади району. Тільки об’єднавши зусилля, на основі взаємної довіри і відповідальності перед людьми, за підтримки територіальних громад та кожного окремого виборця району ми забезпечимо вирішення найважливіших питань життєдіяльності району.