Районний військовий комісаріат інформує

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Кіровоградський обласний військовий комісаріат запрошує патріотів для проходження військової служби за контрактом у військових комісаріатах області

_____________________________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
військового комісара Долинського
районного військового комісаріату

21.02 2018 року                            м.Долинська                                         № 14

Про   призов   громадян   на
строкову  військову службу

 1. На підставі Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на  строкову військову службу у 2018 році» з 02 квітня 2018 року по 31 травня  2017 року проводиться призов громадян на строкову військову службу.
 2. Явці на призовну дільницю Долинського районного військкомату підлягають громадяни 1998-2000 року народження, яким не виповнилося 20 років для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1991-1998 року народження, яким на період чергового призову виповниться 20 років, і у яких закінчилася відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин.
 3. Усі громадяни, які підлягають явці та призову на строкову військову службу по Долинському району зобов`язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Долинська, вул.Шевченка,71, Долинський районний військовий комісаріат у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу зобов`язані прибути до районного військового комісаріату до 12 березня 2018 року та мати при собі документи, які посвідчують особу.
 4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу та тимчасово не перебувають на території Долинського району Кіровоградської області зобов`язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з`явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
 5. На підставі Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов`язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
 6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з`являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

ТВО військового комісара Долинського
районного військового комісаріату
майор                                                                        В.А. ПУСТОВІТ

 __________________________________________________________________

До уваги абітурієнтів

Долинський районний військовий комісаріат запрошує на навчання до вищих військових навчальних закладів юнаків та дівчат із числа цивільної молоді та ліцеїстів віком від 17 до 21 року, в тому числі й ті кому виповнюється 17 років в рік зарахування на навчання, а також військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані які мають повну загальну середню  освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, віком до 23 років. Перевагами при вступі у вищі військові навчальні заклади є :
повністю безкоштовне навчання;
під час навчання виплачується стипендія;
безкоштовне забезпечення житлом під час навчання;
отримання диплому європейського рівня;
повне забезпечення речовим майном (одяг та взуття) за рахунок Держави;
безкоштовне 3 разове харчування;
безкоштовне медичне забезпечення та лікування;
забезпечення проходження практики та стажування;
високий рівень заробітної плати після закінчення ВВНЗ.
А також прохідні бали сертифікатів ЗНО не менше 100 балів, пільги передбачені законодавством, в тому числі дітям військовослужбовців та дітям батьки яких приймали участь у бойових діях. Після зарахування абітурієнти, а у подальшому курсанти, стають на повне державне забезпечення. А після закінчення отримують офіцерське звання, вищу освіту, та гарантоване працевлаштування.
Всім зацікавленим для уточнення інформації звертатися до Долинського районного військового комісаріату за адресою: м. Долинська, вул. Шевченка 71, кімната 15. А також за телефонами: 066-23-73-190, 096-088-10-73.

Актуальні питання організації та проведення призову
громадян України на строкову військову службу

З 01 березня 2018 року набрав чинності пункт 1 статті 3 Указу Президента України “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році” від 15.02.2018 № 33/2018 щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні – травні 2018 року.
У ході призовної компанії, основний акцент буде зосереджено на ретельному вивченні особистих якостей призовників (їх ділові, морально-психологічні якості, стан здоров’я, фізичний розвиток, освітня і спеціальна підготовка та сімейний стан).
Розподіл та призначення призовників здійснюється пропорційно із урахуванням потреби і наявності призовних ресурсів, як для Збройних Сил України так і для інших військових формувань. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються.
З метою накопичення підготовленого військово-навченого ресурсу, призов молодого поповнення для комплектування ЗС України сплановано провести через навчальні центри для отримання ним дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Які дії призовника, коли він отримує повістку? Якщо він вчасно не звернеться до військкомату?

Відповідальність призовників за порушення правил військового обов’язку?

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.
У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (з 01 березня 2018 року).
Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.
Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.
У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;
переїзд на нове місце проживання;
прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.
За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної, а за певних обставин до кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Які категорії громадян не підлягають призову?

Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки:

 • за сімейними обставинами;
 • за станом здоров’я;
 • для здобуття освіти;
 • для продовження професійної діяльності.

Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову.

за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;
виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);
батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;
до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;
після закінчення вищого навчального закладу присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня
подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

На які соціальні гарантії може розраховувати призовник?

 

Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

 • при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2018 році це – 3,5 тис. гривень);
 • військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу згідно встановленим норм.
 • їм виплачується щомісяця 154 – 245 грн. (залежно від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.
 • при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 – до 1 960 грн. залежно від в/звання і посади).

Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 – до 2 940 грн.)

 • їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)
 • час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
 • за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;
 • за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);
у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).
Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.
Особи, які були призвані в період навчання у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації, при звільненні у запас зараховуються для продовження навчання до того вищого навчального закладу, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.
Військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Соціальні гарантії та умови проходження військової служби
за контрактом військовослужбовцями Збройних Сил України

 На військову службу за контрактом у Збройні Сили України запрошуються громадяни України (чоловіки та жінки), які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, віком від 18 до 45 років (учасники АТО у віці до 50-ти років) і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського складу

Військовослужбовці за конрактом на цей день отримують заробітну плату від 7000 грн. до 14000 грн. на місяць.
Грошове забезпечення військовослужбовця збільшується в  залежності від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить понад 7000 грн.
Солдат військово-облікової спеціальності стрілець поза зоною АТО отримує понад 7000 грн. Командир відділення – понад 8000 грн. Командир взводу – понад 9500 грн.
Крім того, військовослужбовцям, які несуть службу на першій лінії оборони, додатково виплачується грошова винагорода за участь в АТО у розмірі 10 тисяч гривень, а тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії оборони в зоні АТО – додатково 4 тисячі 500 гривень.
Виплата винагороди зберігається на час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у військових конфліктах або АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, поранень.

Один раз на рік надається:

–            матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)
–            грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

Пільги та гарантії  для  військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом

 Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського мають право на:

 1. Отримання житла за рахунок держави.

Довідково. У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

 1. Безкоштовне речове забезпечення у відповідності до визначених норм.
 2. Використання щорічної основної відпустки (від 30 до 45 діб) із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
 3. 4.  Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).
 4. 5. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .
 5. 6. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України (один раз на рік).
 6. 7. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

Після завершення першого контракту (у тому числі 6 – ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

 1. 8. Пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше  або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Крім того, якщо військовослужбовець на момент вступу на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вже є пенсіонером, виплата пенсії не припиняється до кінця дії особливого періоду. Також, громадяни, які мають статус учасника бойових дій (учасника АТО) мають право на достроковий вихід на пенсію у 55 років (за наявності трудового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 років).
Разом з тим відповідно до ст. 119 «Кодексу законів про працю України»  внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:
за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
 Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:
для осіб рядового складу – строком на 3 роки;для осіб сержантського і старшинського складу – строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;
для військовозобов’язаних, які прослужили раніше у Збройних Силах України починаючи з 18 березня 2014 року і по цей час, але не менше 11 місяців – можуть бути прийняті на військову службу за контрактом – строком на 6 місяців.
Крім того, додатково повідомляю, що вид контракту «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію» згідно чинного законодавства, з 01 січня 2017 року для укладання контракту не застосовується.
(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково або є можливість продовжити військову службу за новим контрактом).

За додатковою інформацією, роз’ясненнями  звертатися за адресою: м.Долинська, вул. Шевченка, 71, кім. 5, 15, тел.: 066-641-62-05, 068-284-09-55