Районний військовий комісаріат інформує

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

Кіровоградський обласний військовий комісаріат запрошує патріотів для проходження військової служби за контрактом у військових комісаріатах області

                                                                                                 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

військового комісара Долинського
районного військового комісаріату

29.01.2020 року                            м.Долинська                                     № 18

Про призов   громадян   на
строкову  військову службу

 1. На підставі Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на  строкову військову службу у 2020 році» з 01 квітня 2020 року по 30 червня 2020 року проводиться призов громадян на строкову військову службу.
 2. Призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1993-2002 року народження, яким на період чергового призову виповниться 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову слоужбу.
 3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу по Долинському району зобов`язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Долинська, вул.Шевченка,71, Долинський районний військовий комісаріат у встановлений час з документами, що зазначені в  повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу зобов`язані прибути до районного військового комісаріату до 29 лютого      2020 року та мати при собі документи, які посвідчують особу.
 4.   Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу та тимчасово не перебувають на території Долинського району Кіровоградської області зобов`язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з`явитися у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії.
 5. На підставі Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій, в тому числі  навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов`язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.
 6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з`являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Військовий      комісара     Долинського
районного     військового     комісаріату
підполковник                                                                 В. ПУСТОВІТ

_____________________________________

Актуальні питання організації та проведення призову громадян України
на строкову військову службу

З 01 березня 2020 року набирає чинності пункт 1 статті 3 Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» від 16.01.2020 № 16/2020 щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні – червні 2020 року.

У ході призовної компанії, основний акцент буде зосереджено на ретельному вивченні особистих якостей призовників (їх ділові, морально-психологічні якості, стан здоров’я, фізичний розвиток, освітня і спеціальна підготовка та сімейний стан).

Розподіл та призначення призовників здійснюється пропорційно із урахуванням потреби і наявності призовних ресурсів, як для Збройних Сил України так і для інших військових формувань. Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в ООС (операції об’єднаних сил) не залучаються.

З метою накопичення підготовленого військово-навченого ресурсу, призов молодого поповнення для комплектування ЗС України сплановано провести через навчальні центри для отримання ним дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Які дії призовника, коли він отримує повістку? Якщо він вчасно не звернеться до військкомату?

Відповідальність призовників за порушення правил військового обов’язку?

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (з 01 березня 2020 року).

Призовники, які змінили місце проживання, зобов’язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік.

Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної, а за певних обставин до кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Які категорії громадян не підлягають призову?

Призову на строкову в/службу не підлягають громадяни України, які за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону отримають відстрочки:

 • за сімейними обставинами;
 • за станом здоров’я;
 • для здобуття освіти;
 • для продовження професійної діяльності.

Є також категорія громадян, які взагалі звільняються від призову.

за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби;

виконали обов’язки служби у резерві (протягом 1 та 2 контрактів);

батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів;

до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

були засуджені до позбавлення (обмеження) волі;

після закінчення вищого навчального закладу присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату.

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку
до 1 жовтня
подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

На які соціальні гарантії може розраховувати призовник?

Керівництвом держави, Урядом та Збройних Сил забезпечено належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:

 • при призові виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня поточного року (у 2020 році 4 200 грн.);
 • військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу згідно встановленим норм;
 • щомісяця виплачується грошеве забезпечення у розмірі 350700 грн. (залежно від військового звання та посади);
 • при звільненні в запас виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів (від 2 800 до 5 600 грн. залежно від військового звання та посади);

Довідково. Для військовослужбовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 4 200 — до 8 400 грн.);

 • їм надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад);
 • час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
 • за ними зберігаються робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову;
 • за ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
 • після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі:

середньої заробітної плати на день призову, але не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які працювали);

у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).

Також, держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані.

Особи, які були призвані в період навчання у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації, при звільненні у запас зараховуються для продовження навчання до того вищого навчального закладу, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Заступник військового комісара                                   Максим Лисицький

 

_____________________________________

 

УВАГА ВСІМ!!!

Долинський районний військовий комісаріат, запрошує всіх бажаючих, вступити до ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Збройних Сил України.

Переваги навчання у вищих військових навчальних закладах:
повністю безкоштовне навчання;

під час навчання виплачується стипендія (250-300 грн);
безкоштовне забезпечення житлом під час навчання;
отримання диплому європейського рівня;
повне забезпечення речовим майном (одяг та взуття) за рахунок Держави.
безкоштовне 3-х разове харчування;
безкоштовне медичне забезпечення та лікування;
повне забезпечення побутових умов під час навчання (баня, душові кабіни в казармі та гуртожитку);
стовідсоткове забезпечення проходження практики та стажування;
надаються дві відпустки: зимова (2 тижні) та літня (1 місяць);
стовідсоткове працевлаштування після закінчення навчального закладу;
високий рівень заробітної плати після закінчення військових навчальних закладів;
прохідні бали сертифікатів ЗНО не менше 100 балів;
держава забезпечує офіцера після закінчення навчання житлом безкоштовно.
Також, отримання сучасної престижної спеціальності рівня БАКАЛАВР, МАГІСТР, яка актуальна в цивільному житті (тобто видається диплом державного зразка за яким ви можете працювати по цивільній професії, в разі не бажання проходити військову службу), крім того у вас є можливість подати документи в ВІЙСЬКОВИЙ вуз та ЦИВІЛЬНИЙ ОДНОЧАСНО.
Для отримання додаткової інформації щодо умов та порядку вступу до вищого військового навчального закладу (перелік закладів, підготовку документів), звертайтесь до Долинського районного військового комісаріату за адресою: м. Долинська, вул. Шевченка 71, кімната 15 з 9.00 до 17.00 (понеділок – п’ятниця). А також за телефонами: 066-23-73-190, 096-088-10-73, 068-284-09-55, 066-64-16-205.

Заступник військового комісара –
начальник відділення комплектування
Долинського районного військового комісаріату
капітан                                                                                                        М.ЛИСИЦЬКИЙ

_____________________________________________________________

 

За додатковою інформацією, роз’ясненнями  звертатися за адресою: м.Долинська, вул. Шевченка, 71, кім. 5, 15, тел.: 066-641-62-05, 068-284-09-55